ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี RBRU e-Culture

ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูล ทางด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "ชุมชนริมน้ำจันทบูร"

ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนเก่าท่าหลวง (ถนนสุขาภิบาล)

ชุมชนเก่าท่าหลวง (ถนนสุขาภิบาล) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อยู่ติดแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตก ใกล้วัดคาทอลิก เดิมเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านลุ่ม เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ต่ำ และอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำในฤดูน้ำหลาก จากหลักฐานพบว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน และชาวญวนที่ได้อพยพเข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จากการรวมกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย ทำให้บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรีกลายเป็นแหล่งสำคัญด้านการค้าขาย เริ่มต้นจากสะพานวัดจันทร์ บ้านท่าหลวง ชุมชนตลาดล่างบริเวณท่าเรือจ้าง รับส่งสินค้าและเป็นท่าเทียบเรือที่มีประชาชนสองฝั่งแม่น้ำจันทบุรีใช้สัญจรไปมา จากการค้าขายนี้ได้สร้างความเจริญให้กับชุมชนริมน้ำเป็นอย่างมาก จนกระทั่ง จนกระทั่งบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรีได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ปัจจุบันย่านนี้เป็นถนนที่นักท่องเที่ยวมาเดินชมตึกเก่าๆ อาคารไม้เก่าๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และยังคงมีคนเฒ่าคนแก่รุ่นเก่าๆ อาศัยอยู่พอสมควร บางบ้านเจียระไนพลอย บางบ้านทำเครื่องประดับ บางบ้านทำขนม และบางบ้านเปิดเป็นร้านขายของรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556 : 28-29)

แกลลอรี่ภาพ

รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่น

ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน และชาวญวนที่ได้อพยพเข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
ชุมชนเก่า ชุมชนริมน้ำจันทบูร แม่น้ำจันทบุรี ริมน้ำ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2556). ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก : จันทบุรี. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2015-09-29 15:13:55
พิกัดสถานที่ : 12.6086658, 102.1157941
พิกัดสถานที่ : 12.6086658, 102.1157941 หมายเหตุ การเดินทางเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ข้อมูลอื่นประจำหมวดหมู่

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล   (โบสถ์วัดคาทอลิก)
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (โบสถ์วัดคาทอลิก)
ค่ายเนินวง
ค่ายเนินวง
คุกขี้ไก่
คุกขี้ไก่
ตึกแดง
ตึกแดง
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัดจันทนาราม
วัดจันทนาราม
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด
วัดทองทั่ว โบราณสถานเมืองเพนียด